Strona 1 z 1

Regulamin Konkursu Fotograficznego

: wtorek 23 czerwca 2009, 12:06
autor: Saracen

1.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich forumowiczów, będzie on miał charakter cykliczny.
2. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedno zdjęcie o tematyce wyprawowo - geocachowej, zdjęcie może być "poprawiane" przez programy graficzne jednak nie dopuszcza się fotomontażu (wyjątek stanowi łączenie zdjęć w panoramę). Zdjęcie powinno być nie większe niż 800x600 pikseli.
3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
4. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu pozostają własnością fotografa / Uczestnika który je nadesłał. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie i wykorzystanie ich prac na stronach opencaching.pl oraz forum.opencaching.pl
5. Zdjęcia można przedstawiać przez cały miesiąc, w którym odbywa się konkurs.
6. Po zakończeniu miesiąca odbywa się głosowanie trwające 14 dni.
7. Zwycięskie zdjęcie znajdzie się w wątku "Wygrane konkursy", oraz zostanie opublikowane na stronie głównej opencaching.pl *
8. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, RR będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania Konkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!


* od chwili kiedy będzie to możliwe

Autorem pomysłu zorganizowania konkursów fotograficznych jest Nannette, której z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować w imieniu swoim oraz OC Team.