Projekt kodeksu wyborczego

Tu piszemy na tematy związane z serwisem Opencaching.pl

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
uhuhu
Centrum Obsługi Geocachera
Posty: 49
Rejestracja: piątek 27 czerwca 2014, 07:59
Podziękował;: 10 razy
Otrzymał podziękowań: 116 razy

Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: uhuhu »

Drodzy Keszerzy,

tak jak wspominaliśmy tu i ówdzie, od samego początku wzięliśmy się w CDO za temat uporządkowania kwestii wyborczych. Początkowo chcieliśmy pododawać stosowne zapisy do regulaminu OC, ale szybko okazało się, że dużo wygodniej będzie stworzyć jeden w miarę zwięzły i kompleksowy dokument, który będzie stanowił podstawę przy organizacji kolejnych wyborów.

Projekt kodeksu wyborczego przesłaliśmy COG-owi do konsultacji, gdzieniegdzie proponując alternatywne zapisy niektórych zagadnień. W niektórych kwestiach byliśmy jednomyślni, w innych nieco mniej, ale myślę, że to, co proponujemy niżej, można nazwać wersją wstępnie akceptowalną przez oba organy. Raz jeszcze podziękowania dla COG-u za dyskusję i wszystkie przekazane nam uwagi.

Od razu kilka wyjaśnień, które być może uprzedzą niektóre pytania.

Zaproponowaliśmy docelowo 8-osobowy skład COG-u – liczymy, że w przypadku dzielenia się województwami taka liczba pozwoli na dość równy podział zakresu czynności (na 1 COG-owicza przypadną równo 2 województwa).

Określiliśmy wymagania, które muszą spełniać kandydaci do obu organów. Naszym założeniem było, aby osoba zgłaszająca chęć pracy w COG-u lub w CDO była jednocześnie:
  • doświadczonym keszerem (co potwierdzi odpowiednia liczba znalezień)
  • aktywnym keszerem (co potwierdzi odpowiednia liczba znalezień w roku poprzedzającym rok wyborów)
  • dobrym zakładaczem skrzynek (co potwierdzi odpowiednia liczba otrzymanych rekomendacji)
Między czasem na zgłaszanie się kandydatów a czasem na głosowanie zaproponowaliśmy tydzień przerwy na ewentualną prezentację programów wyborczych, forumowe pytania i odpowiedzi itp.

Dookreśliliśmy, co w przypadku szczególnych sytuacji, które mogą mieć miejsce, np. gdy nie będzie wystarczającej liczby kandydatów albo w przypadku rezygnacji członków COG/CDO z pełnienia funkcji w trakcie kadencji.

Tyle tytułem wstępu. Poniżej wklejam tekst projektu kodeksu wyborczego, zapraszając do dyskusji na temat jego zapisów. Po jej zakończeniu przeanalizujemy w CDO ewentualne uwagi i ogłosimy ostateczną treść dokumentu.

Pozdrawiamy
uhuhu & CDO

------------------------------------------------------------------------------------------------------
KODEKS WYBORCZY

§ 1.
Kodeks reguluje zasady przeprowadzenia wyborów do Centrum Obsługi Geokeszera (COG) oraz do Centrum Decyzyjnego Opencaching (CDO) – organów obsługujących serwis Opencaching (Serwis) i czuwających nad przestrzeganiem jego Regulaminu.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Kadencja COG i CDO trwa 1 rok.
2. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie tym użytkownikom Serwisu, którzy posiadają aktywne konto założone nie później niż na 3 miesiące przed dniem głosowania oraz co najmniej 30 znalezionych keszy na koncie.
3. Wybory przeprowadza CDO w ścisłej współpracy z Radą Techniczną, odpowiedzialną za przygotowanie skryptu wyborczego i współsprawującą nadzór nad prawidłowością głosowania.
4. Proces wyborczy przeprowadza się na forum Serwisu, w osobno wydzielonym wątku.
5. Ustala się 5-osobowy skład CDO.
6. Ustala się 8-osobowy skład COG. Kandydaci, którzy obejmą funkcję w COG-u, sami dokonują podziału na obszary, którymi będą się zajmować.

§ 3.
Kandydowanie
1. Kandydatem do COG może zostać użytkownik, który posiada minimum 500 znalezionych skrzynek, w tym co najmniej 100 w roku poprzedzającym rok wyborów, oraz co najmniej 25 otrzymanych rekomendacji za założone skrzynki.
2. Kandydatem do CDO może zostać użytkownik, który posiada minimum 1000 znalezionych skrzynek, w tym co najmniej 200 w roku poprzedzającym rok wyborów, oraz co najmniej 50 otrzymanych rekomendacji za założone skrzynki.
3. Kandydat samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę w wyborach w odpowiednim wątku na forum i podaje swój nick w Serwisie.
4. Użytkownik może zgłosić swą kandydaturę tylko do jednego organu.
5. Zaleca się, aby kandydat do COG podał przy zgłoszeniu obszar(y), którym(i) chciałby się zajmować.

§ 4.
Kalendarz wyborczy, przebieg głosowania
1. Wybory ogłasza się na co najmniej 5 tygodni przed upływem kadencji.
2. Ustala się następujący kalendarz wyborczy:
2.1. Zgłaszanie się kandydatów do COG i CDO – 14 dni
2.2. Ewentualna prezentacja programów wyborczych na forum – 7 dni
2.3. Głosowanie – 14 dni
3. Po upływie czasu na zgłaszanie się kandydatów są ustalane listy do głosowania, osobno dla COG i CDO, na których kandydaci zostają umieszczeni w kolejności alfabetycznej.
4. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do któregoś z organów, zarządza się dodatkowy termin na zgłaszanie się kandydatów, nie dłuższy niż 7 dni, a w razie konieczności kolejne takie terminy, aż do momentu zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów.
5. Jeżeli liczba kandydatów do danego organu jest równa jego obsadzie określonej w § 2, to nie przeprowadza się głosowania, a kandydaci do danego organu zostają uznani za wybranych.
6. Głosowanie przeprowadza się równocześnie na obie listy.
7. Użytkownik Serwisu spełniający warunki określone w § 2 pkt 2 może oddać maksymalnie 2 głosy na kandydatów na każdej z list. Nie ma możliwości cofnięcia ani dokonania korekty już oddanego głosu.

§ 5.
Ustalenie wyników
1. Po zakończeniu głosowania ustalane są wyniki. Funkcje w obu organach obejmują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, aż do pełnej obsady obu organów.
2. W przypadku remisu pierwszeństwo w objęciu funkcji ma ten kandydat, który w ostatnim dniu głosowania ma na swym koncie większą sumę skrzynek znalezionych, założonych i rekomendacji.
3. W przypadku, gdy w czasie kadencji członek organu zrezygnuje z pełnienia funkcji, jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z największą liczbą uzyskanych głosów, tak aby organ cały czas działał w pełnym składzie. Jeżeli nie ma możliwości uzupełnienia składu, należy przeprowadzić nowe wybory do tego organu.
Za ten post autor uhuhu otrzymał podziękowania (total 3):
krcrJAsiek.Błękitna Team
Awatar użytkownika
deg
Rada Techniczna
Posty: 1112
Rejestracja: sobota 07 grudnia 2013, 04:31
Podziękował;: 227 razy
Otrzymał podziękowań: 515 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: deg »

Paragraf 5, punkt 3 - nowe wybory czy lepiej po prostu wybory uzupełniające?

Mam wrażenie, że możliwość oddania tylko 2 głosów sprzyja wybieraniu "starych wyjadaczy". Moim zdaniem, gdyby każdy miał możliwość oddania DO 5 głosów na CDO i DO 8 głosów na COG - wtedy każdy mógłby zagłosować na skład, który jego zdaniem jest najlepszy, uwzględniając "nowe twarze".
Za ten post autor deg otrzymał podziękowania (total 3):
xmallJAsiek.Błękitna Team
"Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę" Antoni de Rivarol
Obrazek
Leone
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: sobota 26 kwietnia 2008, 14:35
Podziękował;: 27 razy
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Kontakt:

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: Leone »

Kilka moich uwag na szybko...

KODEKS WYBORCZY

§ 1.
Kodeks reguluje zasady przeprowadzenia wyborów do Centrum Obsługi Geokeszera (COG) oraz do Centrum Decyzyjnego Opencaching (CDO) – organów obsługujących serwis Opencaching (Serwis) i czuwających nad przestrzeganiem jego Regulaminu.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Kadencja COG i CDO trwa 1 rok 2 lata.
2. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie tym użytkownikom Serwisu, którzy posiadają aktywne konto założone nie później niż na 3 miesiące przed dniem głosowania oraz co najmniej 30 znalezionych keszy na koncie.
3. Wybory przeprowadza CDO w ścisłej współpracy z Radą Techniczną, odpowiedzialną za przygotowanie skryptu wyborczego i współsprawującą nadzór nad prawidłowością głosowania.
4. Proces wyborczy przeprowadza się na forum Serwisu, w osobno wydzielonym wątku.
5. Ustala się 5-osobowy skład CDO.
6. Ustala się 8-osobowy skład COG. Kandydaci, którzy obejmą funkcję w COG-u, sami dokonują podziału na obszary, którymi będą się zajmować. Każdemu wolontariuszowi COG podlegać będą 2 województwa przydzielone na zasadzie losowania.
7. Wolontariusze COG wykonując zadania COG posługiwać się będą specjalnie utworzonymi kontami użytkownika. Prawo do korzystania z konta COG ma wyłączenie wybrany wolontariusz na okres swojej kadencji.

§ 3.
Kandydowanie
1. Kandydatem do COG może zostać pełnoletni użytkownik, który posiada minimum 500 znalezionych skrzynek, w tym co najmniej 100 w roku poprzedzającym rok wyborów, oraz co najmniej 25 otrzymanych rekomendacji za założone skrzynki.
2. Kandydatem do CDO może zostać pełnoletni użytkownik, który posiada minimum 1000 znalezionych skrzynek, w tym co najmniej 200 w roku poprzedzającym rok wyborów, oraz co najmniej 50 otrzymanych rekomendacji za założone skrzynki.
3. Kandydat samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę w wyborach w odpowiednim wątku na forum i podaje swój nick w Serwisie.
4. Użytkownik może zgłosić swą kandydaturę tylko do jednego organu.
5. Zaleca się, aby kandydat do COG podał przy zgłoszeniu obszar(y), którym(i) chciałby się zajmować.
5. W razie wątpliwości odnośnie wieku kandydata RT ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji.

§ 4.
Kalendarz wyborczy, przebieg głosowania
1. Wybory ogłasza się na co najmniej 5 tygodni przed upływem kadencji.
2. Ustala się następujący kalendarz wyborczy:
2.1. Zgłaszanie się kandydatów do COG i CDO – 14 dni
2.2. Ewentualna prezentacja programów wyborczych na forum – 7 dni
2.3. Głosowanie – 14 dni
3. Po upływie czasu na zgłaszanie się kandydatów są ustalane listy do głosowania, osobno dla COG i CDO, na których kandydaci zostają umieszczeni w kolejności alfabetycznej.
4. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do któregoś z organów, zarządza się dodatkowy termin na zgłaszanie się kandydatów, nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku braku min. 5 kandydatów do CDO w dodatkowym terminie, dotychczasowa CDO pełni obowiązki przez kolejną kadencję. W przypadku braku min. 4 kandydatów do COG w dodatkowym terminie dotychczasowa COG pełni obowiązki przez kolejną kadencję. W przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż 4 a mniej niż 8, na wakujące stanowiska przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie wyznaczonym przez CDO.
5. Jeżeli liczba kandydatów do danego organu jest równa jego obsadzie określonej w § 2, to nie przeprowadza się głosowania, a kandydaci do danego organu zostają uznani za wybranych.
6. Głosowanie przeprowadza się równocześnie na obie listy.
7. Użytkownik Serwisu spełniający warunki określone w § 2 pkt 2 może oddać maksymalnie 2 głosy na kandydatów na każdej z list. Nie ma możliwości cofnięcia ani dokonania korekty już oddanego głosu.

§ 5.
Ustalenie wyników
1. Po zakończeniu głosowania ustalane są wyniki. Funkcje w obu organach obejmują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, aż do pełnej obsady obu organów.
2. W przypadku remisu pierwszeństwo w objęciu funkcji ma ten kandydat, który w ostatnim dniu głosowania ma na swym koncie większą sumę skrzynek znalezionych, założonych i rekomendacji.
3. W przypadku, gdy w czasie kadencji członek organu zrezygnuje z pełnienia funkcji, jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z największą liczbą uzyskanych głosów, tak aby organ cały czas działał w pełnym składzie. Jeżeli nie ma możliwości uzupełnienia składu, CDO może działać do końca kadencji w minimum 3/5 a CGO w 1/2 składu. Jeżeli w którymś z organów CDOnie będzie wystarczającej liczby członków należy przeprowadzić nowe wybory do tego organu. Jeżeli w trakcie trwania kadencji liczba członków COG wyniesie mniej, niż 1/2, CDO ma prawo wyznaczenia innego użytkownika na wakujące stanowiska.
4. Nad ciągłością zarządzania serwisem w razie samorozwiązania CDO jej uprawnienia ad interim powierza się RT.


Kursywą fragmenty, które bym usunął, pogrubieniem fragmenty, które bym dodał.
Odnośnie kadencji 2 letniej - uważam, że przez 1 rok CDO nie zawsze ma czas na zrealizowanie swojej polityki.
Poddaję temat pod dalszą dyskusję.

Edit: Przypuszczam, że treść z postu uhuhu jest wynikiem kompromisu. Osobiście uważam, że wybierać powinno się tylko członków CDO, w dodatku nie wszystkich na raz, a w na przykład latach parzystych 2, w nieparzystych 3, powiedzmy w kwietniu, a COG powinna być wybierana raz na rok przez CDO, powiedzmy w październiku, tak, aby była ciągłość i jasna odpowiedzialność.
nec temere nec timide
ObrazekObrazekObrazek
mój profil
moja wizytówka
Awatar użytkownika
JAsiek.
Bywalec
Posty: 77
Rejestracja: wtorek 03 lutego 2015, 11:50
Podziękował;: 116 razy
Otrzymał podziękowań: 88 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: JAsiek. »

Leone pisze: piątek 15 maja 2020, 01:51 6. Ustala się 8-osobowy skład COG. Kandydaci, którzy obejmą funkcję w COG-u, sami dokonują podziału na obszary, którymi będą się zajmować. Każdemu wolontariuszowi COG podlegać będą 2 województwa przydzielone na zasadzie losowania.
Czemu losowanie? Co by to miało na celu? W tym roku podział województwami zajął COGowi jakąś godzinkę. Klejnego dnia jakąś godzinkę zajęło podzielenie się zastępstwami. Wszystko w zgodzie, bez żadnego losowania zapałek. Każdy kontent. Nie wiem czemu wylosowane województwa miałyby być lepszym rozwiązaniem.

Leone pisze: piątek 15 maja 2020, 01:51 7. Wolontariusze COG wykonując zadania COG posługiwać się będą specjalnie utworzonymi kontami użytkownika. Prawo do korzystania z konta COG ma wyłączenie wybrany wolontariusz na okres swojej kadencji.
I tutaj też nie wiem co by to miało na celu. Poproszę o rozwinięcie myśli.


Z pełnoletniością kandydatów się zgadzam, poza kontrolą dokumentów.

Można rozważyć również dwuletnią kadencję CDO z wymianą wahadłową, jednak nie widzę argumentów, które by pokazywały wyższość tego rozwiązania. Zakładam, że jeśli jakiś członek w CDO będzie się sprawdzał to i tak zostanie wybrany na następną kadencję i będzie mógł kontynuować swoje działanie. CDOwicze, którzy nie pracowali wystarczająco intensywnie lub ich praca nie zostanie doceniona przez społeczność ustępują miejsca, a kontynuować albo nie będzie czego albo nie będzie potrzeby.

Natomiast nie mogę się zgodzić na redukcję składu CDO poniżej 5 osób. Uważam, że 5 osób to absolutne minimum aby poddawać swoje opinie pod krytykę. Jest bardzo duże ryzyko, że przy mniejszym składzie wszyscy będą tego samego zdania, a to już wprost prowadzi do przekonania o własnej nieomylności.

Również nie zgadzam się na nominowanie COGu przez CDO - tak już kiedyś było i były z tego powodu różne nieprzyjemne sytuacje. Jestem zdania, że COG jest nawet bliżej użytkowników nić CDO, bo większość kontaktów użytkownicy mają właśnie z COG. To do COG zgłaszają się z problemami, to COG pomaga założyć pierwszą skrzynkę, to COG rozstrzyga pierwsze sporne kwestie. Również COG zgłasza użytkownikom problemy z seriami DNFów i zbyt wysokim WIS w geościeżkach. I właśnie dlatego COG powinien być również wybierany, żeby użytkownicy mogli sami sobie dobrać wolontariuszy, do których mają zaufanie, i z którymi się dobrze dogadują.

Mam też wrażenie, że po wprowadzeniu tych zmian w § 4 i § 5 cały kodeks staje się dużo mniej czytelny.
Za ten post autor JAsiek. otrzymał podziękowania (total 2):
Qlas01Błękitna Team
Leone
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: sobota 26 kwietnia 2008, 14:35
Podziękował;: 27 razy
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Kontakt:

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: Leone »

1. Chodzi o maksymalną obiektywność
2. chodzi o maksymalną obiektywność.
Natomiast nie mogę się zgodzić na redukcję składu CDO poniżej 5 osób. Uważam, że 5 osób to absolutne minimum aby poddawać swoje opinie pod krytykę. Jest bardzo duże ryzyko, że przy mniejszym składzie wszyscy będą tego samego zdania, a to już wprost prowadzi do przekonania o własnej nieomylności.
Jak dla mnie to i tak za dużo :) Chyba, że działałoby to na zasadzie Rady, z której jedną osobę się wybiera na lidera, który zarządza pracą.
nec temere nec timide
ObrazekObrazekObrazek
mój profil
moja wizytówka
Awatar użytkownika
ronja
Forumator
Posty: 1958
Rejestracja: środa 24 września 2008, 19:51
Podziękował;: 163 razy
Otrzymał podziękowań: 259 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: ronja »

Rok kadencji jest OK, pełnoletność także, rozdzielenie kandydowania oczywiście też.
Paragraf 3 punkt 5: po co, skoro jest par.2 pkt.6?
Paragraf 4 punkt 5: wybory powinny się odbyć chociażby po to, by zobaczyć jakim poparciem cieszą się kandydaci.
Paragraf 3 punkty 1 i 2: wymagania do podniesienia, w końcu to mają być doświadczone grona.
Paragraf 4 punkt 2.2: nie ewentualna, a obowiązkowa prezentacja programu.
Paragraf 5 punkt 3: jestem za wyborami na brakujące miejsce. Preferencje głosujących mogą się zmienić i "stary" kandydat może już nie mieć poparcia.

Padło w dyskusji nominowanie COG przez CDO - absolutnie nie.
Całkowite odcięcie CDO od spraw COG. CDO to nie super-organ od zarządzania i wcinania się COG-owi w pracę, a ciało od wymyślania sposobów na rozwój OC i ich realizowania.

Zakładam, że to szkielet i jeszcze parę rzeczy się pojawi. Dobrze, że temat rozpatrywany jest już teraz, a nie za pięć dwunasta. Przypominam, że aktualne CDO nie ma za bardzo legitymacji prawnej (wybory były całkowicie wadliwe) i byłoby miło, gdybyśmy za chwilę odrobili lekcję, głosując ponownie na nie. Ważne - wcześniej musimy poznać, przepracować i zgodzić się na jego kompetencje. Obecnie samo sobie ustala, co będzie robić, a to mało eleganckie.
Za ten post autor ronja otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
Obrazek Obrazek
Awatar użytkownika
krystiant
Forumator
Posty: 2013
Rejestracja: środa 29 października 2008, 23:55
Podziękował;: 121 razy
Otrzymał podziękowań: 436 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: krystiant »

ronja pisze: piątek 15 maja 2020, 17:42 Przypominam, że aktualne CDO nie ma za bardzo legitymacji prawnej (wybory były całkowicie wadliwe) i byłoby miło, gdybyśmy za chwilę odrobili lekcję, głosując ponownie na nie.
A pamiętasz, że to tylko zabawa, którą mają zarządzać/nadzorować/dbać o rozwój, a nie pilnować budżetu wielomilionowego państwa?
Co stoi na przeszkodzie, żeby wybranym przez nas przedstawicielom pozwolić w spokoju "pracować" dla nas przez rok? Tym bardziej, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem wynik byłby taki sam - chyba że zamierzasz w tych nowych wyborach kandydować, bo to faktycznie mogłoby wpłynąć na wynik wyborów...
Ja nie mógłbym - nie spełniam wymogów.
Za ten post autor krystiant otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
Poczytaj zanim się zapytasz :wink:
Proszę o przemyślane wypowiedzi zgodne z REGULAMINEM FORUM a w szczególności z punktem 11

Obrazek Obrazek Obrazek
Staram się zachowywać właściwe proporcje - znalezień więcej niż postów ;-)
Awatar użytkownika
deg
Rada Techniczna
Posty: 1112
Rejestracja: sobota 07 grudnia 2013, 04:31
Podziękował;: 227 razy
Otrzymał podziękowań: 515 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: deg »

Pełnoletniość? Hmm... Ma sens, ale kto ma to sprawdzać, w jaki sposób i na jakiej podstawie ma przetwarzać tak wrażliwe dane jak np. dowód osobisty? IMHO do wykreślenia.

W Regulaminie mamy zapisane, że osoby poniżej 16 r.ż. nie mogą brać udziału w zabawie, 16-17-to letnie pod nadzorem rodziców (już to widzę ;) ), a 18+ w pełnym zakresie. Więc stawka jest o osoby 16 i 17 letnie. Nie wiem, czy jest o co walczyć - młodzież w tym wieku ma inne rzeczy w głowie niż geocaching, raczej nie spełni pozostałych kryteriów, a ostatecznie - to głosująca społeczność ma ocenić, czy woli dynamicznego 17-to latka, czy upierdliwego 60-cio latka ;)

PS: W Regulaminie mamy błąd. Punkt II.3 stanowi "Osoby poniżej 16 roku życia oraz nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z Serwisu. Osoby małoletnie (w wieku 16-18 lat) mogą poszukiwać i zakładać skrzynki pod nadzorem osób dorosłych." - a to jest sprzeczność. Osoba w wieku 17 lat nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, więc jednocześnie nie może korzystać z serwisu i... może ;). Zgłosiłem do CDO.
Za ten post autor deg otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
"Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę" Antoni de Rivarol
Obrazek
Awatar użytkownika
uhuhu
Centrum Obsługi Geocachera
Posty: 49
Rejestracja: piątek 27 czerwca 2014, 07:59
Podziękował;: 10 razy
Otrzymał podziękowań: 116 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: uhuhu »

Cześć wszystkim,

jako że dyskusja jakby zamarła, pozwolę sobie krótko streścić zadane pytania i zgłoszone uwagi. Gdzieniegdzie dodam swoje zdanie na temat poruszonych kwestii, natomiast zdanie CDO przedstawię po naszej dyskusji wewnętrznej i wypracowaniem wersji finalnej kodeksu.

Propozycje/uwagi dega:

1. Co robić, jeśli wyczerpie się pula „zastępców” – czy przeprowadzać nowe wybory do całego organu, czy tylko wybory uzupełniające?

Moim zdaniem lepiej byłoby przeprowadzić nowe wybory. Jeśli w takich sytuacjach tylko uzupełnialibyśmy skład o 1 osobę, to w sytuacji kolejnego ukruszenia się składu znów nie mamy zastępców i znów trzeba przeprowadzać kolejne wybory uzupełniające... Co moim zdaniem nie byłoby dobre dla całego serwisu i jego użytkowników.

2. Zmiana sposobu głosowania – zamiast „po 2 głosy na każdą list” propozycja „do 8 głosów na COG i do 5 głosów na CDO”.

Nie bardzo widzę, jak ta zmiana miałaby się przełożyć na wybór „nowych twarzy” czy „starych wyjadaczy”. Na pewno spłaszczyłaby wyniki, ale czy by je znacząco zmieniła? Tego nie wie nikt. Poza tym czy to tak źle, że ktoś doświadczony startuje?

Propozycje/uwagi Leone:

3. Wydłużenie kadencji z 1 roku do 2 lat.
4. Losowanie województw dla kandydatów wybranych do COG-u.
5. Utworzenie specjalnych kont użytkownika dla wybranych.


Jestem przeciwny propozycjom 3-5. Roczna kadencja jest w sam raz na realizację zamierzeń. Wielu zapewne nie zdecyduje się kandydować aż na 2 lata, być może wzrosłaby liczba odejść w trakcie. Co do podziału województw: COG doskonale sam sobie z tym poradzi, bez narzucania podziału z góry i bez losowania. Utworzenie specjalnych kont niczego nie ułatwi – wszyscy od lat używają prywatnych, bo tak jest po prostu najwygodniej.

6. Dodanie zapisu o wymogu pełnoletniości kandydatów, a w razie wątpliwości okazywanie Radzie Technicznej dowodu tożsamości.

Jestem za dodaniem zapisu. Okazywanie dowodu – zdecydowanie nie (RODO).

7. Zapisy zmieniające brzmienia § 5, regulujące działalność CDO i COG w niepełnych składach.

Jestem przeciwny działalności organów w niepełnych składach. To organy kolegialne, zatem liczebność ma znaczenie, zwłaszcza w CDO i przy wewnętrznych głosowaniach. Jeśli wyczerpie się lista zastępców, należy przeprowadzić nowe wybory do całego organu - inaczej każde odejście równa się nowe głosowanie, co przy jakiejś większej liczbie odejść równałoby się sznurkowi kolejnych wyborów, a nie o to chodzi. Ponadto oba organy muszą działać niezależnie – w szczególności nie może mieć miejsca jakakolwiek ingerencja jednego organu w skład osobowy drugiego.

Propozycje/uwagi JAśka:

8. Rozważyć 2-letnią kadencję CDO z wymianą wahadłową.

Zgadzam się z tym, co JAsiek napisał – jeśli ktoś się sprawdza i zechce kandydować na kolejną roczną kadencję, to na pewno użytkownicy to zauważą i zostanie wybrany. Im prostszy będzie dokument wyborczy, tym lepiej.

Propozycje/uwagi Ronji:

9. Po co zalecenie deklaracji kandydatów w kwestii obszarów, którymi chcieliby się zajmować, skoro potem sami wybrańcy dokonają tego podziału?

Przede wszystkim – to zalecenie, nie wymóg. A nuż pomoże niektórym głosującym w podjęciu decyzji? Kandydat być może zechce napisać: „chcę zajmować się wyłącznie woj. dolnośląskim i jak mam trafić do innego, to od razu mówię, że zrezygnuję” albo: „jest mi obojętne, którymi województwami się zajmę”. Choć oczywiście, kandydat może złożyć taką deklarację, nawet jak tego zapisu w kodeksie nie będzie... Do przedyskutowania, może i rzeczywiście zapis jest zbędny.

10. W przypadku idealnego dopasowania liczby kandydatów do liczby miejsc w organach wybory i tak powinny się odbyć, by zobaczyć, jakim poparciem cieszą się poszczególni kandydaci.

Nie zgadzam się. Po pierwsze: to już nie będą wybory, tylko plebiscyt popularności. Po drugie: taki plebiscyt będzie mieć o niebo mniejszą frekwencję, bo wielu użytkowników uzna, że skoro i tak wiadomo, kto już został wybrany, to szkoda czasu na klikanie bez sensu - w konsekwencji wyniki takiego głosowania raczej nie będą tak miarodajne, jak te w "prawdziwych" wyborach. Proponuję pozostawić wersję zaproponowaną przez CDO.

11. Podnieść wymagania dla kandydatów do obu organów.

Zdania są podzielone. Część osób w CDO i COG była za ich obniżeniem (by więcej chętnych mogło startować), część za pozostawieniem bez zmian, niektórzy za niesumowaniem znalezień i rekomendacji, teraz doszedł głos za podwyżką... Ile osób, tyle opinii, a i nie ma co liczyć na sensowne argumenty, czemu np. wymóg 1000 znalezień, a nie 1200 czy 800 itd. Czy ten, który znalazł 2000 keszy, ma aż tak wyraźnie większe doświadczenie od tego z tysiącem na koncie? Proponuję pozostawić liczby bez zmian.

12. Wprowadzić obowiązkową prezentację programu.

Jestem przeciwny – żadnych przymusów, pełna dowolność, zarówno w kwestii obowiązku prezentacji, jak i formy tej prezentacji. Poza tym brak prezentacji programu czy też brak odpowiedzi na zadawane pytania też jest swego rodzaju prezentacją kandydata, prawda?

13. W przypadku rezygnacji członka organu należy przeprowadzić wybory uzupełniające na brakujące miejsce.

Tu moje zdanie jest takie samo, jak w odpowiedzi na propozycję nr 1. Argument o zmianie preferencji wyborców w trakcie do mnie nie przemawia – równie dobrze mogą zmienić preferencje w stosunku do kogoś, kto nie rezygnuje, a jakoś nie muszą ponownie głosować. A co w sytuacji, gdy naraz rezygnuje dwóch? Robimy jedne wybory dwóch osób, czy rozdzielnie – najpierw wybory jednej brakującej osoby, a potem drugiej? Nie komplikujmy: im prościej i im mniej konieczności organizacji kolejnych głosowań, tym lepiej.


Tyle tytułem "krótkiego" podsumowania. Bardzo dziękuję wszystkim dyskutantom za zabranie głosu. Jeśli nie będzie innych uwag i propozycji, przerobimy w CDO ww. kwestie i przedstawimy końcowy kształt dokumentu.

Pozdrawiam
uhuhu
Za ten post autor uhuhu otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
Awatar użytkownika
krystiant
Forumator
Posty: 2013
Rejestracja: środa 29 października 2008, 23:55
Podziękował;: 121 razy
Otrzymał podziękowań: 436 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: krystiant »

1. Co robić, jeśli wyczerpie się pula „zastępców” – czy przeprowadzać nowe wybory do całego organu, czy tylko wybory uzupełniające?

Moim zdaniem lepiej byłoby przeprowadzić nowe wybory. Jeśli w takich sytuacjach tylko uzupełnialibyśmy skład o 1 osobę, to w sytuacji kolejnego ukruszenia się składu znów nie mamy zastępców i znów trzeba przeprowadzać kolejne wybory uzupełniające... Co moim zdaniem nie byłoby dobre dla całego serwisu i jego użytkowników.
Jeśli w wyborach uzupełniających będzie więcej kandydatów, to pula "zastępców" się odnowi, więc wybory uzupełniające moim zdaniem są wystarczające...
4. Losowanie województw dla kandydatów wybranych do COG-u.
5. Utworzenie specjalnych kont użytkownika dla wybranych.

Jestem przeciwny propozycjom 3-5. Roczna kadencja jest w sam raz na realizację zamierzeń. Wielu zapewne nie zdecyduje się kandydować aż na 2 lata, być może wzrosłaby liczba odejść w trakcie. Co do podziału województw: COG doskonale sam sobie z tym poradzi, bez narzucania podziału z góry i bez losowania. Utworzenie specjalnych kont niczego nie ułatwi – wszyscy od lat używają prywatnych, bo tak jest po prostu najwygodniej.
Domyślam się, że Leone chodziło o to, że jeśli sprawy rozpatruje wylosowany ktoś ze specjalnego konta, to dopóki się nie wyda kto pod jakim nickiem działa unika się zarzutów o stronnicze decyzje, bo prywatnie ten COG-ista mnie nie lubi i na złość tak zdecydował... Takie sytuacje się zdarzały, ale zawsze można się odwoływać do całości COG, albo poprosić żeby ktoś inny rozpatrywał sprawę... Tak jest na GC, a sporo osób wie who is who, więc chyba faktycznie byłaby to niepotrzebna komplikacja, strata czasu dla RT :wink:
Za ten post autor krystiant otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
Poczytaj zanim się zapytasz :wink:
Proszę o przemyślane wypowiedzi zgodne z REGULAMINEM FORUM a w szczególności z punktem 11

Obrazek Obrazek Obrazek
Staram się zachowywać właściwe proporcje - znalezień więcej niż postów ;-)
Awatar użytkownika
Pawel brasia
Forumator
Posty: 1814
Rejestracja: sobota 23 sierpnia 2008, 19:06
Podziękował;: 262 razy
Otrzymał podziękowań: 333 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: Pawel brasia »

Uhuhu ładnie usystematyzowałeś propozycje, więc skorzystam ;)
Propozycje/uwagi dega:
1. Co robić, jeśli wyczerpie się pula „zastępców” – czy przeprowadzać nowe wybory do całego organu, czy tylko wybory uzupełniające?
Uzupełniające i proponuję zrobić to przed wyczerpaniem się puli zastępców, np. gdy zostanie 2.

2. Zmiana sposobu głosowania – zamiast „po 2 głosy na każdą list” propozycja „do 8 głosów na COG i do 5 głosów na CDO”.
Nie wydaje mi się aby to miało sens.

Propozycje/uwagi Leone:

3. Wydłużenie kadencji z 1 roku do 2 lat.
Jedyny sens, jeśli wybory miały by być rotacyjne: połowa składu zostaje. Po to aby przypadkiem nie pojawili się w COG sami nowi. Sytuacja z poprzednich lat pokazuje że tak się nie zdarza, więc może nie komplikujmy.

4. Losowanie województw dla kandydatów wybranych do COG-u.
5. Utworzenie specjalnych kont użytkownika dla wybranych.

Zdecydowanie przeciw, szczególnie przeciw losowaniu.

6. Dodanie zapisu o wymogu pełnoletniości kandydatów, a w razie wątpliwości okazywanie Radzie Technicznej dowodu tożsamości.
Zapis tak, okazywanie dowodu nie.

7. Zapisy zmieniające brzmienia § 5, regulujące działalność CDO i COG w niepełnych składach.
Organy powinny działać w pełnych składach, poza drobnymi chwilowymi wyjątkami np. ktoś wyjeżdża, czy z innych powodów robi sobie czasowe wolne.

Propozycje/uwagi JAśka:

8. Rozważyć 2-letnią kadencję CDO z wymianą wahadłową.
CDO jest nowym tworem, ale na razie uważam, że 1 rok wystarczy.

Propozycje/uwagi Ronji:

9. Po co zalecenie deklaracji kandydatów w kwestii obszarów, którymi chcieliby się zajmować, skoro potem sami wybrańcy dokonają tego podziału?
Aby w momencie wyborów było widać, kto deklaruje się na województwo w którym najczęściej keszujesz. Aby wyborca mógł podjąć bardziej świadomy wybór.

10. W przypadku idealnego dopasowania liczby kandydatów do liczby miejsc w organach wybory i tak powinny się odbyć, by zobaczyć, jakim poparciem cieszą się poszczególni kandydaci.
Moim zdaniem wtedy należy przedłużyć czas na zgłaszanie, zgodnie z punktem 4.4. Jeśli nie zgłosi się więcej to nie ma sensu wymagać klikania (jak pisze uhuhu).

11. Podnieść wymagania dla kandydatów do obu organów.
Nie. Większe wymagania to mniej kandydatów. Już w tym roku 2 chętne osoby odpadły.
Wymagania powinny dotyczyć przede wszystkim aktywności w systemie, czyli założonych dobrych skrzynek. Rekomendacje najlepiej rozwiązują te wymagania.

12. Wprowadzić obowiązkową prezentację programu.
Nie, każdy niech sam zdecyduje. Wymóg spowoduje pisanie takich bajek jak robią to politycy.

13. W przypadku rezygnacji członka organu należy przeprowadzić wybory uzupełniające na brakujące miejsce.
Nie. Spełnienie tego postulatu spowoduje brak jednej osoby w składzie przez ~1,5 miesiąca. A w ekstremalnym przypadku byśmy mieli ciągłość wyborów (jeśli opuszczenia składy byłyby co około miesiąc).
Za ten post autor Pawel brasia otrzymał podziękowania (total 3):
Błękitna TeamQlas01krcr
ObrazekObrazekObrazekObrazek ObrazekObrazek
dzejbi
Wyjadacz
Posty: 207
Rejestracja: czwartek 22 maja 2014, 05:13
Podziękował;: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 119 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: dzejbi »

Nie brałem udziału w wyborach, ale pytam ze zwykłej ciekawości o przypadki, o których mowa w innym wątku. Podobno zdarzało się usuwać członka COG za jakieś przewinienia. Co z tymi osobami ? Karencja na kilka lat, czy dożywotnia dyskwalifikacja ? Po wyjaśnieniach i sypaniu popiołu na głowę - decydują wyborcy czy kodeks wyborczy ?
Awatar użytkownika
deg
Rada Techniczna
Posty: 1112
Rejestracja: sobota 07 grudnia 2013, 04:31
Podziękował;: 227 razy
Otrzymał podziękowań: 515 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: deg »

Pawel brasia pisze: poniedziałek 18 maja 2020, 09:22 6. Dodanie zapisu o wymogu pełnoletniości kandydatów, a w razie wątpliwości okazywanie Radzie Technicznej dowodu tożsamości.
Zapis tak, okazywanie dowodu nie.
To będzie pusty zapis. Po co dodawać wymóg, którego nie da się zweryfikować?

A gdy jakiś keszer publicznie napisze przed wyborami, że ten kandydat Paweł brasia, to ma 17 lat i 11 miesięcy - komu będziemy wierzyć? Kandydatowi, czy keszerowi?

Zapisy puste, nieweryfikowalne są bez sensu.
Za ten post autor deg otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
"Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę" Antoni de Rivarol
Obrazek
Awatar użytkownika
ronja
Forumator
Posty: 1958
Rejestracja: środa 24 września 2008, 19:51
Podziękował;: 163 razy
Otrzymał podziękowań: 259 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: ronja »

krystiant pisze: piątek 15 maja 2020, 20:53 Ja nie mógłbym - nie spełniam wymogów.
A nie chcesz ich spełnić? Zdziwisz się tym, co napiszę, ale moim zdaniem brakuje tam Ciebie.
Obrazek Obrazek
Awatar użytkownika
ronja
Forumator
Posty: 1958
Rejestracja: środa 24 września 2008, 19:51
Podziękował;: 163 razy
Otrzymał podziękowań: 259 razy

Re: Projekt kodeksu wyborczego

Post autor: ronja »

uhuhu pisze: niedziela 17 maja 2020, 10:53 7. Zapisy zmieniające brzmienia § 5, regulujące działalność CDO i COG w niepełnych składach.

Jestem przeciwny działalności organów w niepełnych składach. To organy kolegialne, zatem liczebność ma znaczenie, zwłaszcza w CDO i przy wewnętrznych głosowaniach. Jeśli wyczerpie się lista zastępców, należy przeprowadzić nowe wybory do całego organu - inaczej każde odejście równa się nowe głosowanie, co przy jakiejś większej liczbie odejść równałoby się sznurkowi kolejnych wyborów, a nie o to chodzi. Ponadto oba organy muszą działać niezależnie – w szczególności nie może mieć miejsca jakakolwiek ingerencja jednego organu w skład osobowy drugiego.
Możliwość pracy w niepełnych składach ma zastosowanie w stowarzyszeniach, gdy ktoś odchodzi z zarządu. Oczywiście, znaczenie mają zapisy w statucie. Jesteśmy zupełnie nieformalni, ale gdyby mniejszy skład był bardziej efektywny, to taka opcja jest możliwa do rozważenia. Zdaję sobie jednak sprawę, że wybory uzupełniające wydają się być bezpieczniejsze.

Działalność niezależna - tak, zdecydowanie. Właśnie widzimy, co się stało na linii CDO-COG, ale o tym za chwilę w innym miejscu.
uhuhu pisze: niedziela 17 maja 2020, 10:53Propozycje/uwagi Ronji:

9. Po co zalecenie deklaracji kandydatów w kwestii obszarów, którymi chcieliby się zajmować, skoro potem sami wybrańcy dokonają tego podziału?

Kandydat być może zechce napisać: „chcę zajmować się wyłącznie woj. dolnośląskim i jak mam trafić do innego, to od razu mówię, że zrezygnuję” ...
Generalnie kandydat startuje do całego gremium, więc takie argumentacje nie wchodzą w grę. Lepiej, żeby nie startował. Doświadczenia ze świata równoległego pokazują, że recenzent niekoniecznie musi być z województwa i model się sprawdza. Z drugiej strony ktoś znający "specyfikę" swojego terenu ma większą wiedzę, lepsze kontakty, większą mobilność, itd., a to sprzyja dobrej pracy. Wcześniejsze deklaracje mogą być zachętą dla wyborców. Z drugiej strony COG powinien umieć dogadywać się ze sobą m.in. w kwestii podziału regionów. Ostatnie podziały jakoś się tam ułożyły, więc może rzeczywiście zostawić temat regionów decyzji COG-istów? To chyba jeden z mniej zapalnych punktów, da się tu dogadać.
uhuhu pisze: niedziela 17 maja 2020, 10:53 10. W przypadku idealnego dopasowania liczby kandydatów do liczby miejsc w organach wybory i tak powinny się odbyć, by zobaczyć, jakim poparciem cieszą się poszczególni kandydaci.

Nie zgadzam się. Po pierwsze: to już nie będą wybory, tylko plebiscyt popularności. Po drugie: taki plebiscyt będzie mieć o niebo mniejszą frekwencję, bo wielu użytkowników uzna, że skoro i tak wiadomo, kto już został wybrany, to szkoda czasu na klikanie bez sensu - w konsekwencji wyniki takiego głosowania raczej nie będą tak miarodajne, jak te w "prawdziwych" wyborach. Proponuję pozostawić wersję zaproponowaną przez CDO.
Tu bym się trochę uparł. Popularność rzeczą względną ;) Kolejny kandydat z listy może w tym czasie zrobić coś nieakceptowalnego dla Serwisu, więc dlaczego miałby wejść do "zarządu" i firmować wszystko i wszystkich? Wybór jest dobrym mechanizmem zabezpieczającym. Tak myślę.
uhuhu pisze: niedziela 17 maja 2020, 10:5312. Wprowadzić obowiązkową prezentację programu.

Jestem przeciwny – żadnych przymusów, pełna dowolność, zarówno w kwestii obowiązku prezentacji, jak i formy tej prezentacji. Poza tym brak prezentacji programu czy też brak odpowiedzi na zadawane pytania też jest swego rodzaju prezentacją kandydata, prawda?
Zauważ, że brak programu uniemożliwia rzetelną ocenę kandydata i późniejsze weryfikowanie zgodności działania z deklaracjami. Brak programu powinien eliminować z wyborów. Niestety, u nas nie działa. Tym bardziej powinniśmy zabiegać o tych, którzy jednak wolą dzielić się z nami swoimi planami.


Brak wymagań obniża standardy, co wielokrotnie (także dzisiaj) wychodziło nam bokiem. Jeśli mamy je obniżać, to super, nic nie róbmy, pies to trącał. Jeśli jednak nie, to trzeba określać przynajmniej minimum i potem je realizować.
Za ten post autor ronja otrzymał podziękowanie:
Błękitna Team
Obrazek Obrazek
ODPOWIEDZ