Strona 1 z 1

Zasady najbliższych wyborów do COG 2017/2018

: czwartek 16 marca 2017, 21:05
autor: Pawel brasia
Publikujemy zasady najbliższych wyborów do COG 2017/2018.

1. Terminarz wyborczy:
zgłaszanie kandydatur od 3.04 do 13.04 (23:59)
głosowanie od 15.04 do 29.04 (23:59)
ogłoszenie wyników: 30.04
1.05 wybrani członkowie COG przejmą obowiązki.

II Warunki, jakie należy spełnić aby kandydować:
Kandydaci do COG samodzielnie zgłaszają chęć uczestnictwa w wyborach. Kandydat na członka COG w odpowiednim wątku (który zostanie uruchomiony na forum) podaje swój nick z serwisu opencaching.pl oraz województwo z którego startuje/w którym chce wypełniać obowiązki członka COG.
Wymogi dodatkowe, jakie musi spełnić kandydat do COG:
- mieć co najmniej 500 znalezionych (i zalogowanych) skrzynek,
- w tym co najmniej 150 w województwie, w którym kandyduje,
- mieć co najmniej 40 rekomendacji dla posiadanych przez siebie skrzynek.
Osoby, które opuściły COG w minionej kadencji nie mogą kandydować do kolejnej kadencji.
Zakaz łączenia funkcji RT i COG.

III Głosowanie:
Głosowanie odbędzie się poprzez udostępniony formularz, przygotowany przez RT (podobnie jak w poprzednich latach) .
Głosować mogą osoby, które zarejestrowały się w serwisie 90 dni przed ogłoszeniem wyborów i posiadają co najmniej 30 znalezień.
Jedna osoba będzie mogła głosować na dwóch kandydatów.
Członkiem zespołu zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów w województwie. W przypadku ewentualnego remisu wygrywa osoba, która ma (na ostatni dzień głosowania) większą sumę: skrzynek znalezionych, założonych i rekomendacji.

Edit: zmienione 3 miesiące na 90 dni. Ze względów programowych.