Strona 1 z 1

Zasady wprowadzania zmian informatycznych na stronie OC.PL

: poniedziałek 09 czerwca 2014, 23:32
autor: art_noise
Lista zagadnień którymi zajmuje się RT jest dostępna publicznie na stronie repozytorium projektu OC: https://code.google.com/p/opencaching-pl/issues/list i każdy tam może zgłosić
zagadnienie lub wyrazić opinie o danym zagadnieniu. Pamiętamy, że projekt jest międzynarodowy i w tech chwili działają 3 instancje kodu: PL,NL i RO.

Zasady dotyczące wprowadzania zmian (commitowania) [głównie dla RT]
1. wolno pracować tylko nad zagadnieniami zawartymi w liście 'issues' o statusie zaakceptowane (accepted):
2. W pierwszej kolejności należy pracować nad zgłoszeniami błędów (defect).
3. Nie wolno komitować żadnych innych zmian dopóki lista defektów nie będzie pusta (poprawienie błędów ma absolutny priorytet)
4. Nie wolno komitować żadnych zmian których nie ma na liście zagadnień
5. Nie wolno komitować żadnych zagadnień o statusie innym niż 'zaakceptowane'

Zasady dotyczące zgłaszania zagadnień: [dla wszystkich użytkowników OC]
1. Zagadnienie może zgłosić każdy, uzyskuje ono w chwili zgłoszenia status nowe (new)
2. zagadnienie może być typu:
- defect (zgłoszenie błędu)
- feature request (zgłoszenie nowej funkcjonalności)
- other (inne zgłoszenie, np dokumentacja)
- review request (w OC nie używane)

Zasady dotyczące zmiany statusów zagadnień [czyli podejmowanie decyzji nad tym co wdrażamy]
Jeżeli zagadnienie zostanie uznane za celowe, dokonujemy zmiany statusu na zaakceptowane:
1. Zmianę statusu z nowego na odrzucone można po dyskusji, gdy przeważają argumenty za odrzuceniem i większość osób z RT, RR PL, admina NL, admina RO (i kolejnych adminów działających instancji jeśli powstaną)
2. Zmiany statusu z nowego na zaakceptowane dla zgłoszeń błędów może każdy członek RT
3. Zmiany statusu z nowego na zaakceptowane dla zgłoszeń nowej funkcjonalności może każdy członek RT, jeżeli w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia nie ma żadnych głosów przeciw ze strony RR / adminów wszystkich instancji.
4. Jeżeli rozpoczynamy pracę nad zagadnieniem, zmieniamy mu status na rozpoczęte (started)
5. po zakończeniu prac i komicie ustawiamy status na zakończone (fixed)

Członkowie Rady Technicznej wybierają swojego lidera, który bezpośrednio kontaktuje się z Radą Rejsu i wspólnie rozwiązują ewentualne problemy. Ma to zapobiec chaosowi komunikacyjnemu na linii RR-RT.

Dziękujemy koledze Łza z RT za sformułowanie zasad działania RT i współdziałania z RR