Strona 1 z 1

contact address of opencaching.eu owner needed!

: środa 03 października 2018, 21:48
autor: mic@
Hello,
our technical chief of opencaching.de has problems:´with opencaching.eu.
https://forum.opencaching.de/index.php?topic=5084

He says, that "de.opencaching.eu is not linked to our server.de.opencaching.eu".

Who may help?

Re: contact address of opencaching.eu owner needed!

: czwartek 04 października 2018, 04:16
autor: deg
I sent you an email